MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY

Naše třída 7.C byla vybraná do projektu ,,Mikroklima okolí školy“. Hlavním úkolem je pozorovat okolí kolem nás, získávat nové informace a zkušenosti, naučit se spolupráci a plnit rozmanité úkoly nejen ve třídě, ale i v terénu. Nejprve jsme si vytipovali problémovou lokalitu z hlediska znečištěného ovzduší.

 Lokalita musela být co nejblíže naší školy, proto jsme si zvolili křižovatku ,,Kajetánka“. Za méně problémovou oblast jsme si vybrali okolí kolem Petřína. Během následujících měsíců se budeme zabývat tématy ovzduší, voda a zeleň. Z každé oblasti napíšeme krátký článek a vytvoříme prezentaci, která nám poslouží jako podklad pro zhotovení plakátu, který bude konečným výstupem naší několikaměsíční práce. Vytipovali jsme si lokalitu

 

Zajímaly nás názory lidí

Mikroklima 2

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A