gb   fr   es   de

Třídní učitelé

 

Pro kontaktování jednotlivých zaměstnanců využijte email. Vzorový email pro každého zaměstnance je

prijmeni@zspodmarjankou.cz                                                                                                                                                                                

1.A - Mgr. Martina Horáková

1.B - Mgr. Ivana Sladká

1.C - Mgr. Ivana Šindelářová

2.A - Mgr. Lucia Oršulová

2.B - Mgr. Petra Knechtová

2.C - Mgr. Bohuslava Lormanová

3.A - Mgr. Helena Poláková

3.B - Mgr. Roman Křiváček

3.C - Mgr. Irena Štěpánová

4.A - Mgr. Barbora Kotvová

4.B - Mgr. Lucie Pavlíčková

4.C - Mgr. Silvie Žeková

5.A - Mgr.Jiřina Vápeníková

5.B - PaedDr. Hana Hlaváčková

5.C - Mgr. Hana Řeháková

6.A - Mgr. Vlasta Vojtášková

6.B - PhDr. Martina Křížová

6.C - Mgr. Simona Geyerová

7.A - Mgr. Martina Libá

7.B - Mgr. Eva Kašparová

7.C - Mgr. Pavla Macáková

8.A - Mgr. Kateřina Stejskalová

8.B - Mgr. Kateřina Šrámková

9.A - Mgr. Ivana Urbanová

9.B - Mgr. Libuše Šrollerová

Kalendář

  • pondělí 1. září 2016 zahájení školního roku 2016/2017
  • 1. 9. 2016 - 11:00  pedagogická rada
  • 1. 9. 2016 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář