gb   fr   es   de

Třídní učitelé

Pro kontaktování jednotlivých zaměstnanců využijte email. Vzorový email pro každého zaměstnance je

prijmeni@zspodmarjankou.cz

1. A - Mgr. Barbora Kotvová
1. B - Mgr. Lucie Pavlíčková
1. C - Mgr. Jana Havránková
2. A - Mgr. Jana Kašková
2. B - PaedDr. Hana Hlaváčková
2. C - Mgr. Hana Řeháková
3. A - Mgr. Martina Horáková
3. B - Mgr. Ivana Sladká
3. C - Mgr. Ivana Šindelářová
4. A - Mgr. Silvie Žeková
4. B - Mgr. Petra Knechtová
4. C - Mgr. Bohuslava Lormanová
5. A - Mgr. Jiřina Vápeníková
5. B - Mgr. Roman Křiváček
5. C - Mgr. Irena Štěpánová
6. A - Mgr. Věra Charvátová
6. B - Mgr. Kristýna Dobrovolná
6. C - Mgr. Kateřina Stejskalová
7. A - Mgr. Ivana Urbanová
7. B - Mgr. Karolína Svrčinová
7. C - Mgr. Libuše Šrollerová
8. A - Mgr. Vlasta Vojtášková
8. B - PhDr. Martina Křížová
8. C - Mgr. Simona Geyerová
9. A - Mgr. Pavla Macáková
9. B - Mgr. Eva Kašparová

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář