Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně - Mgr. Eva Kašparová (2. patro, č. dveří 212)                                   

     konzultační hodiny: čtvrtek 15:45 - 16:45 (po předchozí dohodě)

                                       telefon: 233 351 177

Psycholožka - PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská (2. patro, č. dveří 212)

                konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 17:00 (1krát za 14 dní případně dle dohody)

                telefon: 233 351 177

Speciální pedagožka - Mgr. et Mgr. Vladislava Tesárková (přízemí)

                                       konzultační hodiny: čtvrtek 15:00 - 16:00 (po předchozí domluvě)  

 

Metodičky prevence - Mgr. Irena Štěpánová (1. stupeň),

   Bc. Markéta Humlová (2. stupeň)

           

Náplň práce

  • Předcházení výchovných a výukových problémů žáků, případně řešení těchto problémů, poradenská činnost v této oblasti
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika a náprava poruch učení
  • Podpora nadaných žáků
  • Poradenství v oblasti další profesní orientace
  • Preventivní aktivity
  • Konzultace pro žáky i jejich rodiče

 

Kalendář

22. 12. 2018- 2. 1. 2019
vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)

18. 1. 2019
uzavření klasifikace za 1. pololetí

23. 1. 2019
2. klasifikační pedagogická rada

Kalendář