gb   fr   es   de

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně - Mgr. Eva Kašparová (2. patro, č. dveří 212)                                   

     konzultační hodiny: čtvrtek 15:45 - 16:45 (po předchozí dohodě)

                                       telefon: 233 351 177

Psycholožka - PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská (2. patro, č. dveří 212)

                konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 - 12:30 (lichý týden)

12:30 - 17:30 (sudý týden) případně dle dohody

                telefon: 233 351 177

Speciální pedagožka - Mgr. Kateřina Johanidesová (přízemí, č. dveří 16)

    konzultační hodiny: čtvrtek 15:00 - 16:00 (po předchozí dohodě)

                                       tel.: 220 513 176 l. 123

Metodičky prevence - Mgr. Irena Štěpánová (1. stupeň),

     Bc. Markéta Humlová (2. stupeň)

           

Náplň práce

  • Předcházení výchovných a výukových problémů žáků, případně řešení těchto problémů, poradenská činnost v této oblasti
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika a náprava poruch učení
  • Podpora nadaných žáků
  • Poradenství v oblasti další profesní orientace
  • Preventivní aktivity
  • Konzultace pro žáky i jejich rodiče

Kalendář

  • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
  • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
  • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář