gb   fr   es   de

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně - Mgr. Eva Kašparová (2. patro, č. dveří 212)                                   

     konzultační hodiny: čtvrtek 15:45 - 16:45 (po předchozí dohodě)

                                       telefon: 233 351 177

Psycholožka - PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská (2. patro, č. dveří 212)

                konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 17:00 (1krát za 14 dní případně dle dohody)

                telefon: 233 351 177

Speciální pedagožka -

 

Metodičky prevence - Mgr. Irena Štěpánová (1. stupeň),

     Bc. Markéta Humlová (2. stupeň)

           

Náplň práce

  • Předcházení výchovných a výukových problémů žáků, případně řešení těchto problémů, poradenská činnost v této oblasti
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika a náprava poruch učení
  • Podpora nadaných žáků
  • Poradenství v oblasti další profesní orientace
  • Preventivní aktivity
  • Konzultace pro žáky i jejich rodiče

 

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář