Organizace školního roku 2018/2019

První pololetí

pondělí 3. září 2018 
zahájení školního roku


3. 9. 2018 - (11:00) 
pedagogická rada


3. 9. 2018 (9:30)   
zahajovací třídní schůzka 1. tříd


10. 9. - 12. 9. 2018 
zážitková Odyssea 6. A


10. 9. 2018    
slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře


10. 9 2018 (18:00)
zahajovací třídní schůzka  - 2. - 9. třídy 


12 9. - 14. 9. 2018 
zážitková Odyssea 6. B


17. 9. - 19. 9. 2018 
Zážitková Odyssea 6. C


27. 9. 2018       
Evropský den jazyků  


28. 9. - 5. 10. 2018 
studijní pobyt Anglie I


5. - 12. 10. 2018   
studijní pobyt Anglie II


29. - 30. 10. 2018   
podzimní prázdniny


14. 11. 2018       
1. klasifikační pedagogická rada


19. 11. 2018 (18:00) 
třídní schůzky


5. 12. 2018       
možná přijde do školy Mikuláš


13. 12. 2018         
Den otevřených dveří (8:00 – 17:00)


13. 12. 2018         
konzultační den (17:00 - 19:00)


22. 12. 2018- 2. 1. 2019 
vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)  


18. 1. 2019             
uzavření klasifikace za 1. pololetí  


23. 1. 2019             
2. klasifikační pedagogická rada


31. 1. 2019             
ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení


1. 2. 2019             
pololetní prázdniny

Druhé pololetí

18. - 24. 2. 2019     
jarní prázdniny


13. 3. 2019           
Den otevřených dveří (14:30 – 18:00)


18. a 19. 4. 2019     
velikonoční prázdniny (22. 4. Velikonoční pondělí)


2.- 3. 4. 2019         
zápis do 1. ročníku (13:00 - 18:00)


10. 4. 2019           
3. klasifikační pedagogická rada


15. 4. 2019 (18:00)   
třídní schůzky 


27. 5. 2019           
konzultační den (17:00 - 19:00)


20. 5. - 7. 6. 2019   
Zahradní piknik


3. - 7. 6. 2019       
obhajoby absolventských prací


14. 6. 2019           
uzavření klasifikace za 2. pololetí


17. 6. 2019           
Sportovní den 1. stupně


18. 6. 2019             
Sportovní den 2. stupně


19. 6. 2019           
4. klasifikační pedagogická rada


27. 6. 2019           
slavnostní stužkování žáků 9. ročníku


28. 6. 2019           
ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení


29. 6. – 1. 9. 2019   
hlavní prázdniny


pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku 2019/2020

Kalendář

22. 12. 2018- 2. 1. 2019
vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)

18. 1. 2019
uzavření klasifikace za 1. pololetí

23. 1. 2019
2. klasifikační pedagogická rada

Kalendář