Organizace školního roku 2019/2020

První pololetí

pondělí 2. září 2019 
zahájení školního roku


2. 9. 2019 - (9:30) 
zahajovací třídní schůzka 1. tříd


2. 9. 2019 (11:00)  
pedagogická rada


9. 9. - 11. 9. 2019 
zážitková Odyssea 6. C


9. 9. 2019 (18:00)
zahajovací třídní schůzka 2. - 9. třídy


11. 9. - 13.9. 2019 
zážitková Odyssea 6. B


16. 9. - 18. 9. 2019 
zážitková Odyssea 6. A


16. 9. 2019 
slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře


27. 9. 2019       
Evropský den jazyků  


20. 9. - 27. 9. 2019
studijní pobyt Anglie I


27. 9. - 4. 10. 2019
studijní pobyt Anglie II


29. - 30. 10. 2019   
podzimní prázdniny


13. 11. 2019       
1. klasifikační pedagogická rada


18. 11. 2019 (18:00) 
třídní schůzky


5. 12. 2019       
možná přijde do školy Mikuláš


12. 12. 2019         
Den otevřených dveří (14:00 – 17:00)


12. 12. 2019         
konzultační den (17:00 - 19:00)


23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 
vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020)


17. 1. 2020             
uzavření klasifikace za 1. pololetí  


21. 1. 2020             
2. klasifikační pedagogická rada


30. 1. 2020             
ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení


31. 1. 2020             
pololetní prázdniny

Druhé pololetí

24. 2. - 1. 3. 2020   
jarní prázdniny


12. 3. 2020           
Den otevřených dveří (14:00 – 17:00)


21. a 22. 4. 2020    ZMĚNA 
zápis do 1. ročníku (13:00 - 18:00)


  9. - 10. 4. 2020   
velikonoční prázdniny (13. 4. Velikonoční pondělí)


15. 4. 2020           
3. klasifikační pedagogická rada


20. 4. 2020 (18:00)   
třídní schůzky 


25. 5. 2020           
konzultační den (17:00 - 19:00)


18. 5. - 5. 6. 2020   
Zahradní piknik


1. - 5. 6. 2020       
obhajoby absolventských prací


12. 6. 2020           
uzavření klasifikace za 2. pololetí


15. 6. 2020           
Sportovní den 1. stupně


16. 6. 2020             
Sportovní den 2. stupně


17. 6. 2020           
4. klasifikační pedagogická rada


29. 6. 2020           
slavnostní stužkování žáků 9. ročníku - ZRUŠENO!


30. 6. 2020           
ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení - ZMĚNA!


1. 7. – 1. 9. 2020   
hlavní prázdniny


úterý 1. září 2020
zahájení školního roku 2020/2021

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář