gb   fr   es   de

Organizace školního roku 2017/2018

První pololetí

 • pondělí 4. září 2017      - zahájení školního roku

 • 4. 9. 2017 - (11:00)       - pedagogická rada

 • 4. 9. 2017 (9:30)           - zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 11. 9. - 13. 9. 2017       - zážitková Odyssea 6. C

 • 11. 9. 2017                   - slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře

 • 11. 9 2017 (18:00)        - zahajovací třídní schůzka  - 2. - 9. třídy 

 • 13 9. - 15. 9. 2017        - zážitková Odyssea 6. B

 • 18. 9. - 20. 9. 2017       - zážitková Odyssea 6. C

 • 27. 9. 2017                   - Evropský den jazyků  

 • 1. - 6. 10. 2017             - studijní pobyt Anglie I

 • 8. - 13. 10. 2017           - studijní pobyt Anglie II

 • 26. - 27. 10. 2017         - podzimní prázdniny

 • 15. 11. 2017                 - 1. klasifikační pedagogická rada

 • 20. 11. 2017 (18:00)     - třídní schůzky

 • 5. 12. 2017                   - možná přijde do školy Mikuláš

 • 14. 12. 2017                 - Den otevřených dveří (8:00 – 17:00)

 • 18. 12. 2017                 - konzultační den (17:00 - 19:00)

 • 23. 12. 2017- 2. 1. 2018 - vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)  

 • 19. 1. 2018                   - uzavření klasifikace za 1. pololetí  

 • 24. 1. 2018                   - 2. klasifikační pedagogická rada

 • 31. 1. 2018                   - ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení

 • 2. 2. 2018                    - pololetní prázdniny

 

Druhé pololetí

 • 12. - 18. 2. 2018           - jarní prázdniny

 • 14. 3. 2018                   Den otevřených dveří (8:00 – 16:00)

 • 29. a 30. 3. 2018          - velikonoční prázdniny (2. 4. Velikonoční pondělí)

 • 10. -11. 4. 2018            - zápis do 1. ročníku (13:00 - 18:00)

 • 18. 4. 2018                   - 3. klasifikační pedagogická rada

 • 23. 4. 2018 (18:00)       - třídní schůzky 

 • 28. 5. 2018                   - konzultační den (17:00 - 19:00)

 • 21. 5. - 8. 6. 2018         - Zahradní piknik

 • 4. - 8. 6. 2018              - obhajoby absolventských prací

 • 15. 6. 2018                   - uzavření klasifikace za 2. pololetí

 • 18. 6. 2018                   - Sportovní den 1. stupně

 • 19. 6. 2018                   - Sportovní den 2. stupně

 • 20. 6. 2018                   - 4. klasifikační pedagogická rada

 • 28. 6. 2018                   - slavnostní stužkování žáků 9. ročníku

 • 29. 6. 2018                   - ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení

 • 30. 6. – 2. 9. 2018        - hlavní prázdniny

 • pondělí 3. září 2018 - zahájení školního roku 2018/2019

 

Kalendář

 • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
 • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
 • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář