gb   fr   es   de

Organizace školního roku 2018/2019

První pololetí

 • pondělí 3. září 2018     - zahájení školního roku

 • 3. 9. 2018 - (11:00)       - pedagogická rada

 • 3. 9. 2018 (9:30)           - zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 10. 9. - 12. 9. 2018       - zážitková Odyssea 6. A

 • 10. 9. 2018                   - slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře

 • 10. 9 2018 (18:00)        - zahajovací třídní schůzka  - 2. - 9. třídy 

 • 12 9. - 14. 9. 2018        - zážitková Odyssea 6. B

 • 17. 9. - 19. 9. 2018       - zážitková Odyssea 6. C

 • 27. 9. 2018                   - Evropský den jazyků  

 • 28. 9. - 5. 10. 2018        - studijní pobyt Anglie I

 • 5. - 12. 10. 2018           - studijní pobyt Anglie II

 • 29. - 30. 10. 2018         - podzimní prázdniny

 • 14. 11. 2018                 - 1. klasifikační pedagogická rada

 • 19. 11. 2018 (18:00)     - třídní schůzky

 • 5. 12. 2018                   - možná přijde do školy Mikuláš

 • 13. 12. 2018                 - Den otevřených dveří (8:00 – 17:00)

 • 13. 12. 2018                 - konzultační den (17:00 - 19:00)

 • 22. 12. 2018- 2. 1. 2019 - vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)  

 • 18. 1. 2019                   - uzavření klasifikace za 1. pololetí  

 • 23. 1. 2019                   - 2. klasifikační pedagogická rada

 • 31. 1. 2019                   - ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení

 • 1. 2. 2019                    - pololetní prázdniny

 

Druhé pololetí

 • 18. - 24. 2. 2019           - jarní prázdniny

 • 13. 3. 2019                   Den otevřených dveří (14:30 – 18:00)

 • 18. a 19. 4. 2019          - velikonoční prázdniny (22. 4. Velikonoční pondělí)

 • 2.- 3. 4. 2019                - zápis do 1. ročníku (13:00 - 18:00)

 • 10. 4. 2019                   - 3. klasifikační pedagogická rada

 • 15. 4. 2019 (18:00)       - třídní schůzky 

 • 27. 5. 2019                   - konzultační den (17:00 - 19:00)

 • 20. 5. - 7. 6. 2019         - Zahradní piknik

 • 3. - 7. 6. 2019              - obhajoby absolventských prací

 • 14. 6. 2019                   - uzavření klasifikace za 2. pololetí

 • 17. 6. 2019                   - Sportovní den 1. stupně

 • 18. 6. 2019                   - Sportovní den 2. stupně

 • 19. 6. 2019                   - 4. klasifikační pedagogická rada

 • 27. 6. 2019                   - slavnostní stužkování žáků 9. ročníku

 • 28. 6. 2019                   - ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení

 • 29. 6. – 1. 9. 2019        - hlavní prázdniny

 • pondělí 2. září 2019 - zahájení školního roku 2019/2020

 

Kalendář

 • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
 • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
 • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář