GLOBE

The GLOBE program

Od ledna 2005 je naše škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE, zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. GLOBE pomáhá propojovat předměty, vede studenty k samostatnému uvažování, získávání a třídění informací, využívání internetu, praktickému použití jazyků.

Studenti ze 110 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí podle připravených protokolů. Naměřená data odesílají prostřednictvím sítě Internet do databáze v USA a stejnou cestou obdrží zpracovaná data studentská i profesionální. Zpracování výsledků garantuje NASA, výsledky jsou přístupné všem na adrese www.globe.gov.

K 31. 8. 2006 odeslali naši žáci do NASA 2618 naměřených dat z oblasti meteorologie, hydrologie a fenologie. Za přesné měření meteorologie - oblačnosti (v období prosinec 2005 – březen 2006) získala naše škola ocenění Chief Scientist´s Honor Roll.

V listopadu 2005 jsme navázali spolupráci s GLOBE školou v norském Rogne. Žáci si navzájem vyměňují postřehy z práce v GLOBE programu.

GLOBE Games

GLOBE Games Czech Open se konaly 5. – 8. 5. 2006 v Bánově. Naši žáci (Matěj Komárek 7.A, Karin Slunečková 9. C, Zuzana Chochulová 7. A, Marie Horňáková 8. B) se umístili na 4. místě v kategorii 13 – 15 let. Kája Sádková (9. C) soutěžila v mezinárodním týmu spolu s Maďary, Slováky, Libanonci; dosáhla 8. místa. Anna Štindlová (9. B) se stala šéfredaktorkou anglické verze GLOBE novin.

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A