gb   fr   es   de

 • O Škole

  Jsme nově školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  více...

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  více...

 • Profil školy

  • Vzdělávací cíle
  • Vzdělávací program...

  více...

Připomínáme

V pondělí 24. dubna se konají třídní schůzky od 18:00 ve třídách.


Setkání zástupců rodičů  OPS z jednotlivých tříd začíná již v 17:30 ve školní knihovně.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2017/18

VÝSLEDKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
do 1. ročníku v Základní škole Praha 6, Pod Marjánkou 2,
pro školní rok 2017/2018   

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů (novela platná k 1. 1. 2012) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je tomu tak na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.  

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 21. dubna 2017
Termín sejmutí výsledků:                          5. května 2017

V Praze 21. dubna 2017


Marcela Zavadilová - ředitelka školy

 

Seznam přijatých dětí do prvního ročníku 2017/2018.

 

Kalendář

 • pondělí 1. září 2016 zahájení školního roku 2016/2017
 • 1. 9. 2016 - 11:00  pedagogická rada
 • 1. 9. 2016 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář