Šablony

 

V rámci výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha, realizujeme od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 následující projekt:

Název projektu: Šablony II. pro ZŠ Pod Marjánkou

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015359

Cílem projektu je posílení personální podpory v ZŠ Pod Marjánkou, rozvoj profesního růstu pedagogů formou dalšího vzdělávání a zároveň aktivit vedoucích k prohloubení pedagogické spolupráce v oblasti společného vzdělávání a ICT kompetencí za účelem zkvalitnění výuky a zlepšení výsledků žáků.

Z důvodu uzavření škol kvůli pandemii byla realizace projektu prodloužena do 28. 2. 2022.

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář