• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

Provoz školy od 12. dubna do odvolání

Vážení rodiče,

na základě informací MŠMT ze dne 6. dubna 2021 Vám oznamuji, že v pondělí 12. dubna začne rotační výuka pro 1. stupeň. Příští týden bude probíhat prezenční výuka pro celý 1. a 3. ročník a třídu 5. A. Ostatní třídy 1. stupně budou pokračovat ve výuce distanční. Další týden dojde k výměně. Celý 2. stupeň zůstává na distanční výuce!

Podmínkou pro prezenční výuku je testování žáků, které bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek první hodinu ve třídě. Naše škola obdržela LEPU testy. Veškeré informace ohledně testování včetně instruktážního videa, návodu a Manuálu MŠMT najdete na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace obdržíte od svých třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů.

Děkuji za pochopení.                                     Marcela Zavadilová

Číst dále


Provoz školy od 29. března do 9. dubna

Na základě informací MŠMT se prodlužuje provoz školy v dosavadním režimu.

                                                                                             Marcela Zavadilová

Číst dále


Provoz školy od 22. do 26. března

Provoz školy zůstává beze změn.

                                                    Marcela Zavadilová

Číst dále


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021 / 2022

V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR a na základě doporučení MŠMT bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dětí. Z tohoto důvodu je nutné vyplnit žádost k přijetí do základního vzdělávání on-line v systému www.jakdoskoly.cz.

Možnosti podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou tyto:

 • soukromou datovou schránkou

 • e-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Výše uvedené možnosti jsou preferovány a prosíme rodiče, aby se v rámci svých možností snažili využít právě tyto možnosti, tj. aby dokumenty k zápisu podávali pouze dálkově (bez osobní přítomnosti).

Pokud byste v žádném případě ani jednu z výše uvedených možností nemohli využít, můžete přijít do školy osobně, a to ve dnech 7. a 8. dubna od 13:00 do 18:00. Pokud se rozhodnete využít této možnosti podání přihlášky k nám do školy, tak rovněž vyplňte žádost v registračním systému a zarezervujte si den a čas návštěvy školy. Tím mimo jiné zajistíme plynulý průběh zápisů bez potkávání se většího počtu osob na jednom místě. V ostatních případech, tj. při podání žádosti on-line si žádný den a čas v registračním systému nerezervujte! 

 

 Vaše žádosti budou posuzovány na základě těchto kritérií:

 

1.  Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol).

2.  Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.

3.  Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.

4.  Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.

5.  Trvalé bydliště na území HM Prahy.

6.  Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Desatero pro rodiče

Žádost o odklad školní docházky najdete zde: Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ). V současné době stačí doložit elektronicky do 31. 8. 2021.

Důležité upozornění:

 • ve školním roce 2021/22 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků

 • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 6. května 2021 od 12 hodin

 • rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává

 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou.

Více podrobností najde v příručce Jak přihlásit dítě do školy (česká/anglická verze)

Číst dále

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář