Metodik prevence

Na naší škole pracují 2 metodičky prevence:

  • Irena Štěpánová se zabývá prevencí na prvním stupni,

  • Markéta Humlová na druhém stupni.

Metodičky velice úzce spolupracují s obvodní metodičkou, s obvodní koordinátorkou primární prevence, s vedením školy, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Nezbytná je ovšem i spolupráce s třídními učiteli případně dalšími pedagogy školy.

Obě metodičky zpracovávají preventivní program školy a organizují projekty zaměřené na prevenci negativních jevů.

Napomáhají řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučují další odborná pracoviště.

Zajišťují informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem s problémy se závislostmi nebo s jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář