Metodik prevence

Na naší škole pracují 2 metodičky prevence:

 • Irena Štěpánová se zabývá prevencí na prvním stupni,

 • Markéta Humlová na druhém stupni.

Metodičky velice úzce spolupracují s obvodní metodičkou, s obvodní koordinátorkou primární prevence, s vedením školy, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Nezbytná je ovšem i spolupráce s třídními učiteli případně dalšími pedagogy školy.

Obě metodičky zpracovávají preventivní program školy a organizují projekty zaměřené na prevenci negativních jevů.

Napomáhají řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučují další odborná pracoviště.

Zajišťují informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem s problémy se závislostmi nebo s jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A