Výběrové řízení na dodávku mycího stroje

Výběrové řízení na dodávku podlahového mycího stroje Nilfisk SC430 53 B Go - Line

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Mgr Marcela Zavadilová – ředitelka školy

IČ 48133761

DIČ CZ 48133761

          VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Dodávka podlahového mycího stroje,, dle následujících pravidel:

 1. identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena: Mgr Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

2. Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: dodávka podlahového mycího stroje Nilfisk SC430 53 B Go- Line, dle požadavků uvedených v bodě 3.

3. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)

4. Termín plnění zakázky:

Dodávka podlahového mycího stroje do 28. 2. 2017

5. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 6. 2. 2017 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou.

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:

Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídky předložte:

 • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)

 • obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Výběrové řízení na dodávku podlahového mycího stroje.

 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

  6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

  Kriteriem rozhodným pro hodnocení je :

     1. cena                                                    60 % hodnocení

   2. technické parametry                           20 % hodnocení

     3. délka záruční doby                              20 % hodnocení

  Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 17. 2. 2017.

  7. Obchodní podmínky:

  Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

  8. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

  Nabídnutá cena nepřesáhne částku 80 000 Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

  9.Způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

  10. Požadavky na uchazeče:

  Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

  V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

  11. Práva zadavatele:

  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

  Za zadavatele :

                         Mgr Marcela Zavadilová - ředitelka školy

  V Praze dne 20. 1. 2017

  Příloha č 1:

  Zadávací dokumentace - technická specifikace

  Podlahový mycí stroj Nilfisk SC430 53 B Go – Line

  Bateriový pohon

  Snadná příprava k práci

  Snadná manipulace

  Obsah balení

  Kartáč 530mm

  Sada stíracích lišt

  Vestavěná nabíječka

  2 ks baterie 12v 84 AH

   

  Technická data

  Baterie napětí 24 V

  Rozměry (dxšxv) 1270x650x1270mm

  Pohon       bateriový

  Pojezd     pohybem kartáče

  Typ hlavního kartáče     talířový

  Počet kartáčů   1ks

  Pracovní šířka   530mm

  Šířka sací lišty   760mm

  Plošný výkon 2 120m2/h

  Kapacita nádrže na čistou vodu       40l

  Kapacita nádrže na špinavou vodu   40l

  Hmotnost 135kg

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář