Výběrové řízení na dodávku tabletů, obalů a pencilů

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00
Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová - ředitelka školy
IČ 48133761
DIČ CZ 48133761 

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,dodávka tabletů, obalů a pencilů, dle následujících pravidel:

 

1. identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena: Mgr. Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

 2. Předmět plnění zakázky

 Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: dodávka 10 ks tabletů, 10 ks obalů na tablety a 10 ks pencilů, dle požadavků uvedených v bodě 3.

 
3. Zadávací dokumentace

 Příloha č. 1 - Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)


4. Termín plnění zakázky:

 Dodávka 10 ks tabletů, 10 ks obalů na tablety a 10 ks  pencilů do 22. 12. 2020.


5. Lhůta pro podání nabídek

 Nabídku lze doručit nejpozději do 1. 12. 2020 do 12:00 h. do ZŠ Pod Marjánkou.


6. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat:

Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nabídky předložte:

 • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)

 • obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Dodávka tabletů, obalů a pencilů“

 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.


  7. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

 • Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:
 •     1. cena                                                                                         70 % hodnocení

      2. délka záruční doby                                                                 20 % hodnocení

      3. poskytování záručního i pozáručního servisu                   10 % hodnocení

     Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 4. 12. 2020


  8. Obchodní podmínky:

  Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.


  9. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

  Nabídnutá cena nepřesáhne částku 137.000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.


  10. Způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH


  11. Požadavky na uchazeče:

  Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

  V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)


  12. Práva zadavatele:

  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.


  Za zadavatele


  V Praze dne 14. 11. 2020
                                                        Mgr. Marcela Zavadilová
                                                                                                            ředitelka školy

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zadávací dokumentace - technická specifikace iPad 8. generace 2020


  Uložiště
  :  128 GB

  Displej: Retina displej

   

  • 10,2 palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS
  • Rozlišení 2160 × 1620 pixelů při 264 bodech na palec (ppi)
  • Jas 500 nitů
  • Oleofobní úprava proti šmouhám
  • Podporuje Apple Pencil (1. generace)


  Čip A12 Bionic s 64bitovou architekturou

   

  • Neural Engine

   

  Bezdrátová komunikace:

   

  • Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz); HT80 s technologií MIMO

  • Bluetooth 4.2

   
  Operační systém: iPadOS 14


  Další vybavení:

   

  • Digitální kompas

  • Touch ID

  • Tříosý gyroskop
  • Akcelerometr
  • Barometr
  • Snímač okolního osvětlení


  Apple Pencil - kompatibilní s iPadem

   

  • 1. generace


  Kompatibilní kryt (obal) - včetně funkce uspání tabletu a stojánku, chránící displej i záda tabletu

   
  Předinstalované aplikace Apple

  Aplikace Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Clips, Zkratky a Apple Store jsou v iPadu předinstalované.

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář