Výběrové řízení na renovaci parket

Zadavatel ZŠ Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ Renovace parket“ dle následujících pravidel: 

  1. Identifikační údaje zadavatele:

 Název:  Základní škola, Praha 6  Adresa:  Pod Marjánkou 2/1900, 169 00zastoupena:  Marcelou Zavadilovou                         .IČ.:    48133761tel.:             220517292 

  1. Předmět plnění zakázky:

 Veřejnou zakázkou malého rozsahu podle této výzvy se rozumí: Renovace-broušení+lakování 98,5m2 parket+nové lišty 

  1. Termín zahájení a dokončení  zakázky:

 Srpen 2013 

  1. Lhůta pro podání nabídek:

 Prohlídka na základě dohody s p.Popelkou tel. 732231383       Nabídky lze podávat do 31.5.2013 

  1. Způsob podání nabídek:

 Nabídky je možné zaslat elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou  nebo předat osobně   

  1. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení:

 Kriteriem rozhodným pro hodnocení je nejnižší nabídková cena.Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. 

  1.  Způsob zpracování nabídkové ceny:

 Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.Cena, kterou uchazeč uvede v tomto výběrovém řízení, bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zadavatel nepřipouští varianty ani změnu nabídkové ceny vyjma změny DPH.  

  1.  Uchazeč předloží:

a)      Cenovou nabídkub)      Kopii živnostenského oprávnění             Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. 

  1.  Práva zadavatele:

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.   Za zadavatele: Marcela Zavadilová - ředitelka                                                                                                                                                                                                                                                          V Praze dne 10.5.2013     

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář