Výběrové řízení na rekonstrukci akustických podhledů v tělocvičně

Výběrové řízení na rekonstrukci akustických podhledů v tělocvičně.

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Mgr Marcela Zavadilová – ředitelka školy

IČ 48133761

DIČ CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Rekonstrukce akustických podhledů v tělocvičnách,“ dle následujících pravidel:

 1. identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena: Mgr.Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

2. Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: rekonstrukce akustických podhledů v tělocvičně, dle požadavků uvedených v bodě 3.

3. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)

4. Termín plnění zakázky:

Rekonstrukce akustických podhledů v tělocvičně do 14. 7. 2017

5. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 3. 5. 2017 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou. Po dohodě s panem školníkem Popelkou je možné domluvit prohlídku na tel.: 732231383.

Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat:

Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud budou nabídky doručeny osobně, je nutné je předložit:

 • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)

 • obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Výběrové řízení na rekonstrukci akustických podhledů v tělocvičně.

 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu Základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6, Břevnov.

  6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

  Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:

     1. cena                                                   60 % hodnocení

   2. doba realizace zakázky                       20 % hodnocení

     3. délka záruční doby                              20 % hodnocení

  Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 5. 5. 2017.

  7. Obchodní podmínky:

  Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

  8. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

  Nabídnutá cena nepřesáhne částku 250 000 Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

  9.Způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

  10. Požadavky na uchazeče:

  Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

  V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

  11. Práva zadavatele:

  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

  Za zadavatele: Mgr Marcela Zavadilová - ředitelka školy

  V Praze dne 20. 4. 2017

 •  

  Příloha č 1:

  Zadávací dokumentace - technická specifikace

  Rekonstrukce akustických podhledů v tělocvičnách

  Demontáž akustických podhledů

   

  1. Demontáž kazet a protinárazových spon včetně likvidace.

     Ve žluté tělocvičně                                                                   176m2

    

  Nový akustický podhled ve žluté tělocvičně

   

  2. Akustický minerální podhled Eurocoustic Acoustichoc 1 200x600x40 mm

     sklovlákenná mřížka zvyšující nárazovou odolnost, akustická pohltivost Alfaw = 1 : reakce        

     na oheňA2s 1 d0, odolnost vůči relativní vlhkosti do 100%

  3. Protinárazové spony Euroclip

  4. Ochranné pláty z tahokovu, SQ20, materiál pozink, bez dodatečné povrchové úpravy,  

     1 200x600

  5. Montáž kazet s tahokovem a protinárazových spon

  Oprava akustického podhledu v modré tělocvičně

   

  1. Demontáž kazet včetně likvidace                                             12m2

  2. Montáž nových kazet

  Cena zahrnuje:

   

  Dodávku materiálu, montáž, prořez, likvidaci zbylých materiálů, průběžný hrubý úklid, použití lešení.

   

   

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář