Výběrové řízení na nákup šatních skříněk

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁKUP ŠATNÍCH SKŘÍNĚK

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Marcela Zavadilová – ředitelka školy

IČ 48133761

DIČ CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,, Dodávka šatních skříněk,, dle následujících pravidel:

1.identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa : Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena : Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ : CZ 48133761

2. Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: Dodávka šatních skříněk dle požadavků uvedených v bodě 3.

3. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Zadávací technická specifikace ( příloha této výzvy)

4. Termín plnění zakázky:

Dodávka šatních skříněk do 30. 11. 2014

5.Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 13.10.2014 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou.

Místo pro podání nabídek a doba , v níž lze nabídky podat:

Nabídky je třeba zaslat doporučenou poštou na adresu zadavatele, případně předat osobně na adrese školy a zároveň odeslat v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídky předložte:

 • v uzavřených firemních obálkách, opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)

 • obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „Výběrové řízení na dodávku šatních skříněk“

 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

  6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

  Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:

     1. cena                                                 60 % hodnocení

     2. technické provedení skříněk           20 % hodnocení

     3. délka záruční doby                          20 % hodnocení

  Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 17. 10. .2014.

  7. Obchodní podmínky:

  Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

  8. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

  Nabídnutá cena nepřesáhne částku 90 000 Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

  9. Způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

  10. Požadavky na uchazeče:

  Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

  V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

  11. Práva zadavatele:

  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

  Za zadavatele :

                           Marcela Zavadilová                               ředitelka školy

  V Praze dne 1. 10. 2014

  Příloha č 1:

  Zadávací dokumentace - technická specifikace

  Popis

  OMW26S

Skříň šatní dvoudveřová 28 ks

Dvířka: 14 x RAL3000, 14 x RAL1023, 14x RAL2008,14 x RAL602

Barva: atypická barva

Uzamykání: Uzávěr pro visací zámek-bez zámku

Rozměry: 1850x600x500mm

Vybavení jedné buňky:

-vnitřní police v horní části

-tyč na ramínka, 3 háčky

-háček na bočnici

korpus RAL7035 světle šedá

OMACD

Barevné provedení – pouze dveře                                  7ks

RAL3000 červená

OMACD

Barevné provedení – pouze dveře                                  7ks

RAL2008 oranžová

OMACD

Barevné provedení – pouze dveře                                    7ks

RAL1023 žlutá

OMACD

Barevné provedení – pouze dveře                                    7ks

RAL6024 zelená

                                              Skříň šatní třídveřová 4 ks

OMW39S

Barva:RAL5012 – světle modrá

Uzamykání. Uzávěr pro visací zámek-bez zámku

Rozměry: 1850x900x500

Vybavení jedné buňky:

-vnitřní police v horní části

-tyč na ramínka,3 háčky

-háček na bočnici

Korpus RAL7035 světle šedá

OVRT                                                                            32ks

Spojovací materiál do šatních skříněk

pro spojení do řad

MWAT3                                                                         68ks

Podložka pod boty

Plastová vanička pro jednu buňku

Šířky 300 mm

Rozměr: 450x300 mm

MONTÁŽ                                                                       1ks

                                         

    

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář