Výběrové řízení na nákup PC

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 2/1900, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Jednající: Marcela Zavadilová – ředitelka školy
IČ: 48133761
DIČ:  CZ 48133761 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem „Dodávka 10 PC“ dle následujících pravidel: 

1. Identifikační údaje zadavatele:

 Název:  Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 
 Adresa:  Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov, 169 00
 zastoupena:
 
Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

 
IČ.:    48133761  
 tel.:   220513177
  

2. Předmět plnění zakázky:

 Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: Dodávka 10 PC a 5 monitorů dle požadavků uvedených v bodu 3.

3. Zadávací dokumentace:

Příloha č.1 - Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)   

4. Termín plnění zakázky:

 Dodání: 14. - 18. prosince 2015

5. Lhůta pro podání nabídek:

 Nabídku lze doručit nejpozději 9. 12. 2015 do 12:00 do ZŠ Pod Marjánkou

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat: 

Nabídky je třeba zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele, případně předat osobně na adrese školy a nebo odeslat v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabídky doručené poštou či osobně předložte:
 - v uzavřených firemních obálkách, opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba), či statutárního zástupce (právnická osoba)
-  obálky musí být zřetelně označeny „Neotvírat“ a názvem „Výběrové řízení na dodávku 10 PC“ 

V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hodin přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov, 169 00. Povinnost odeslat nabídku i v elektronické podobě platí stále.

6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení:

 Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:

1.      cena                                                                     70% hodnocení

2.      délka záruční doby                                               20% hodnocení

3.      parametry PC                                                       10% hodnocení

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů.

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování do 10.12.2015.

7. Obchodní podmínky:

 Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

8. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

 Nabídnutá cena nepřesáhne částku 190 000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury. 

9. Způsob zpracování nabídkové ceny:

 Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.Cena, kterou uchazeč uvede v tomto výběrovém řízení, bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zadavatel nepřipouští varianty ani změnu nabídkové ceny vyjma změny DPH.   

10. Požadavky na uchazeče:

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. 

V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopií živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.) 

11. Práva zadavatele:

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.   

Za zadavatele:

Marcela Zavadilová                                                                                                          ředitelka školy  

V Praze dne 2. 12. 2015

Příloha č.1:   

Zadávací dokumentace – technická specifikace:

 

10ks - Kancelářský počítač včetně operačního systému, myši a klávesnice

 

Obecné požadavky:

Všechny kabely, obzvláště napájeci, musí být kvalitní (nejiskřit, pevně držet). Počítačová skříň - case musí být kvalitní, nezpůsobovat hluk vibrací plechových částí skříně.


Minimální sestava (tedy ekvivalentní, či lepší) jednoho PC:

Procesor: Intel Core i5 4460, 4 jádra, 6MB cache

Operační paměť: 4GB DDR3, 1600MHz, osazena jen v jednom slotu

Pevný disk: SSD 128GB, rychlost čtení i zápisu nad 500MB/s

Výbava: DVD-RW mechanika

Grafická karta: Základní - typu Intel HD Graphics 4400

Operační systém: Windows 8.1 professional

Výstupy: USB 2.0 min. 4x, VGA i DVI, integrovaná zvuková a síťová karta

Minimální délka záruky: 36 měsíců

 

5ks Monitor

 

Monitor (typově srovnatelný s Acer V196Lbmd):

Úhlopříčka: 19"

Poměr stran: 5:4

Zabudované reproduktory

Součástí dodávky musí být, kromě napájecího kabelu a audio jack-jack kabelu, DVI kabel minimální délky 2m.

 

Požadovaný obsah nabídky:
           
- kompletní přehled všech HW komponent PC v souladu s požadovanými parametry PC
            - popis záručních a servisních podmínek k dodanému zboží, délky záruk, rychlost servisních oprav a vyřízení případných reklamací

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář