Výběrové řízení do 6. ročníku pro školní rok 2022/23

Výběrové řízení na doplnění do tříd 6. ročníku (respektive do skupin s rozšířenou jazykovou výukou) proběhne
dne 1. června 2022 ve 14:30 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

  • Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný
    nejpozději do 27. května 2022, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.
  • Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví ve 14:15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: 6. června od 12:00 do 14:00 v ředitelně školy.

Výsledky budou zveřejněny v úterý 7. června ve 14:00 na webových stránkách školy a na budově školy.

  • Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  
  • Obsah výběrového řízení je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 
  • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů.
  • Konečné pořadí bude stanoveno na základě počtu získaných bodů z testu anglického jazyka a vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem nově vzniklých volných míst v ročníku, který se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Žádost o přestup najdete zde.

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář