Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021 / 2022

V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR a na základě doporučení MŠMT bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dětí. Z tohoto důvodu je nutné vyplnit žádost k přijetí do základního vzdělávání on-line v systému www.jakdoskoly.cz.

Možnosti podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou tyto:

  • soukromou datovou schránkou

  • e-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Výše uvedené možnosti jsou preferovány a prosíme rodiče, aby se v rámci svých možností snažili využít právě tyto možnosti, tj. aby dokumenty k zápisu podávali pouze dálkově (bez osobní přítomnosti).

Pokud byste v žádném případě ani jednu z výše uvedených možností nemohli využít, můžete přijít do školy osobně, a to ve dnech 7. a 8. dubna od 13:00 do 18:00. Pokud se rozhodnete využít této možnosti podání přihlášky k nám do školy, tak rovněž vyplňte žádost v registračním systému a zarezervujte si den a čas návštěvy školy. Tím mimo jiné zajistíme plynulý průběh zápisů bez potkávání se většího počtu osob na jednom místě. V ostatních případech, tj. při podání žádosti on-line si žádný den a čas v registračním systému nerezervujte! 

 

 Vaše žádosti budou posuzovány na základě těchto kritérií:

 

1.  Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol).

2.  Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.

3.  Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.

4.  Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.

5.  Trvalé bydliště na území HM Prahy.

6.  Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Desatero pro rodiče

Žádost o odklad školní docházky najdete zde: Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ). V současné době stačí doložit elektronicky do 31. 8. 2021.

Důležité upozornění:

  • ve školním roce 2021/22 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků

  • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 6. května 2021 od 12 hodin

  • rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává

  • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou.

Více podrobností najde v příručce Jak přihlásit dítě do školy (česká/anglická verze)

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář