• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

Výsledky výběrového řízení pro doplnění žáků v 6. ročníku 2021/22

Seznam přijatých dětí do šestého ročníku 2021/2022 najdete ZDE

 

Číst dále


Výběrové řízení do 6. ročníku pro školní rok 2021/22

 Výběrové řízení na doplnění do tříd 6. ročníku (respektive do skupin s rozšířenou jazykovou výukou) proběhne dne 17. června 2021 ve 14:30 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

 • Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný nejpozději 14. června 2021, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.

 • Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví v 14,15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: 18. června od 12:00 do 14:00 v ředitelně školy.

 Výsledky budou zveřejněny v pondělí 21. června v 14:00 na webových stránkách školy a na budově školy.

 • • Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  

 • • Obsah výběrového řízení je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 

 • • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů.

 • • Konečné pořadí bude stanoveno na základě počtu získaných bodů z testu anglického jazyka a vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem nově vzniklých volných míst v ročníku, který se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Žádost o přestup najdete zde.

 

Číst dále


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

V tomto školním roce již žádná schůzka vedení školy s rodiči budoucích prvňáčků neproběhne. Veškeré informace vám budou zaslány mailem do konce školního roku.

 Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v září!     

                                                                           Marcela Zavadilová

Číst dále

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář