gb   fr   es   de

 • O Škole

  Jsme nově školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  více...

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  více...

 • Profil školy

  • Vzdělávací cíle
  • Vzdělávací program...

  více...

Naše škola má narozeniny

Slavíme 60. narozeniny

V tomto školním roce slaví naše škola své 60. narozeniny. Blahopřejeme! Proto jsme se rozhodli je postupně oslavit v průběhu celého roku.

První oslava proběhla 27. září v rámci Evropského dne jazyků. Tématem byla historie výuky cizích jazyků v naší škole. Ráno pan zástupce zahájil oslavy informací o historii naší školy do rozhlasu. Poté se školním parlamentem slavnostně vztyčili vlajku se školním logem.

V rámci výuky děti na prvním stupni měly pracovní listy s obrázky a slovíčky v různých jazycích, snažily se zjistit jejich významy a porovnávaly podobnost některých slov v různých jazycích.

Na druhém stupni probíhala projektová výuka, ve které se mohli žáci seznámit, jak se učily cizí jazyky na naší škole dříve.

K tomu byly pozvány bývalé kolegyně, které dětem nejenom vyprávěly, jak se dříve učilo, ale přinesly jim na ukázku i staré pomůcky a učebnice cizích jazyků.

Do konce školního roku proběhne ještě několik akcí, při kterých budeme postupně slavit narozeniny.

Největší oslava se bude konat 14. prosince při Dni otevřených dveří.

Rádi bychom na pozvali bývalé kolegy a kolegyně, žáky a studenty či další zaměstnance školy. Včas vás budeme informovat!

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 11. září se konají třídní schůzky od 18.00 pro 2. až 9. ročník v kmenových třídách.

Od 17.30 je rovněž schůzka zástupců rodičů OPS jednotlivých tříd v knihovně v 1. patře.

 

Kalendář

 • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
 • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
 • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář