gb   fr   es   de

Činnost Školního parlamentu 2018/2019

 

 

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990. Jeho členy se stávají zástupci 2. - 9. tříd. Školní parlament je rozdělen na dvě části – školní parlament prvního stupně a školní parlament druhého stupně.

 

Ve školním roce 2018 - 2019 je v žákovském parlamentu zastoupeno 20 tříd.

 

Do školního sněmu bylo zvoleno 20 zástupců tříd a 20 jejich náhradníků. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají jednou do měsíce, v případě nutnosti častěji. Jednou do roka proběhne sloučené zasedání členů školního parlamentu prvního i druhého stupně.

 

Rada žákovského parlamentu se schází příležitostně.

 

Pro letošní školní rok je předsedou žákovského parlamentu F. F. Hlavica.

 

Žákovskou radu dále tvoří místopředseda, mluvčí a jeden žák z 2. – 9. ročníku.

 

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

 

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář