gb   fr   es   de

Činnost Školního parlamentu 2017 / 2018

 

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990.

 

Jeho členy se stávají zástupci 5. - 9. tříd.

 

Ve školním roce 2017 - 2018 je v žákovském parlamentu zastoupeno 14 tříd.

 

Do školního sněmu bylo zvoleno 14 zástupců tříd a 12 jejich náhradníků. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají pravidelně každý 1. čtvrtek v měsíci. V případě nutnosti častěji. Rada se schází příležitostně.

 

Pro letošní školní rok byl předsedou žákovského parlamentu zvolen František Ferdinand Hlavica.

 

Žákovskou radu dále tvoří místopředseda, mluvčí a jeden žák z 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku.

 

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

 

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář