gb   fr   es   de

Činnost Školního parlamentu 2016 / 2017

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990.

Jeho členy se stávají zástupci 5. - 9. tříd.

Ve školním roce 2016 - 2017 je v žákovském parlamentu zastoupeno 13 tříd.

Do školního sněmu bylo zvoleno 24 mluvčích tříd a jejich zástupců. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají pravidelně každý1.čtvrtek v měsíci. V případě nutnosti častěji. Rada se schází příležitostně, v úterý po 6. vyuč. hodině.

Pro letošní školní rok byla předsedou žákovského parlamentu zvolena Aneta Petránková.

Žákovskou radu dále tvoří místopředsedkyně, mluvčí, spolupráce se školním webem, nástěnkáři.

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

 

Kalendář

  • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
  • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
  • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář