Sponzorské dary 2017

Poděkování dárcům za finanční či movité dary
v roce 2017

D. Holubová: 20 000,- Kč pro potřeby školy

OPS: 6 000,- Kč sociální výpomoc na ŠVP 

OPS: 8 000,- Kč sportovní den pro 1. a 2. stupeň

OPS: 6 000,- Kč 9. ročník ukončení školní docházky

OPS: 22 000,- Kč studijní pobyt v Německu

OPS: 24 000,- Kč studijní pobyt ve Španělsku

OPS: 1 000,- Kč sociální výpomoc na ŠVP

OPS: 14 157,- Kč vstupenky do kina pro 2. stupeň

OPS: 177 909,97 60. výročí školy a standardní akce v roce 2017/18

 

Spolupráce s Praktickým lyceem

Spolupráce s Praktickým lyceem

Ve čtvrtek 10.11. 2016 navštívilo 7.A - ve výchově k občanství 6 žáků z praktického lycea, které sousedí s naší školou.

Více informací


Učíme se společně

Ve čtvrtek 3. 11. jsme měli krásnou - společnou hodinu 2. C - PRVOUKA a 6. A - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Děti pracovaly ve dvojicích (1 kamarád z 2.tř a 1 kamarád z 6.tř.).  O čem jsme si povídali? Každý o svém "pátracím" úkolu.

"Druhák" o tom, jak se žilo a co se stalo přesně před 100 lety.

"Šesťák" o tom, jaké měl povinnosti jejich nejstarší člen rodiny, když mu bylo 11 let.

Více informacíMOŘSKÝ SVĚT

MOŘSKÝ SVĚT

Mořský svět v 6.B

V minulých týdnech naše třída 6.B vytvářela projekt „Mořský svět“. Ze všeho nejdříve jsme byli na návštěvě v opravdovém světě ryb a mořských živočichů. Potom jsme každý vyhledali a zpracovali informace o jednom mořském tvorovi a následně jsme ho na výtvarné výchově nakreslili.

Více informací


MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY

MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY

Naše třída 7.C byla vybraná do projektu ,,Mikroklima okolí školy“. Hlavním úkolem je pozorovat okolí kolem nás, získávat nové informace a zkušenosti, naučit se spolupráci a plnit rozmanité úkoly nejen ve třídě, ale i v terénu. Nejprve jsme si vytipovali problémovou lokalitu z hlediska znečištěného ovzduší.

Více informací


GLOBE

The GLOBE program

Od ledna 2005 je naše škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE, zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. GLOBE pomáhá propojovat předměty, vede studenty k samostatnému uvažování, získávání a třídění informací, využívání internetu, praktickému použití jazyků.

Více informací

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář