gb   fr   es   de

Sponzorské dary 2018

              Poděkování dárcům za finanční či movité dary v roce 2018

Spolek: 11 950,- Kč Den Země

Spolek: 52 151,- Kč 3 ks dataprojektorů a 1 plátno

Spolek: 10 000,- Kč Sportovní den 1. a 2. stupně

Spolek: 4 000,- Kč rozlučka s 9. třídami

GM ordinace s.r.o.: 30 000,- Kč pro potřeby školy

Kalendář

  • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
  • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
  • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář