gb   fr   es   de

Výsledky přijetí na SŠ

Umístění našich žáků v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia pro školní rok 2016/2017

 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

              

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřízená krajem

18

13

soukromá gymnázia

3

                     1

církevní gymnázia

0

0

celkem

21

14

 

 

b) na SŠ z devátých ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

stř. odb. učiliště

   celkem

28

15

0

1

3

0

47

 

 

V tomto školním roce bylo přijímací řízení pro naše žáky opět úspěšné. Všichni byli přijati ke studiu na střední škole, o kterou měli zájem. Již tradičně byla většina žáků přijata ke studiu na gymnáziích, celkem 60 %. Celkový počet přijatých žáků do víceletých gymnázií je stabilní.

 

Všem absolventům blahopřejeme ke splněnému snu a přejeme šťastný start v nové škole.

Kalendář

  • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
  • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
  • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář