gb   fr   es   de

Obecně prospěšná společnost

Informace o Obecně prospěšné společnosti

Vážení rodiče,

na naší škole již  od roku 1999 působí Obecně prospěšná společnost Pod Marjánkou. Tato společnost organizuje sdružení rodičů žáků školy a jejím hlavním úkolem je pomáhat naší škole k lepším podmínkám výuky a ke zlepšení materiálního zázemí. Činí tak prostřednictvím příspěvků od rodičů a sponzorských darů, které  spravuje a navrhuje jejich účelné využití.

Jedná se zejména o finanční pomoc při zabezpečení studia cizích jazyků v zahraničí (např. studijní pobyty ve Velké Británii, Německu, Španělsku a Dánsku, nákupy  prostředků k výuce (např. interaktivní tabule, papíry do kopírky, DVD přehrávače). Také přispívá finančně sociálně slabším žákům na lyžařský výcvik a školu v přírodě a devátým ročníkům na závěrečný výlet.

Rodičovský příspěvek činí 300,- Kč na žáka za školní rok a v hotovosti ho vybírá volený třídní důvěrník nejpozději do konce října daného školního roku. Třídní důvěrník, kterého si zvolí každá třída, se účastní schůzí zástupců tříd s vedením OPS, kde je informován o její činnosti a komunikuje témata nastolená v rámci každé třídy.

 OPS děkuje všem rodičům za příspěvek, který pomáhá při zkvalitnění výuky i mimoškolní činnosti na naší škole.

 
INFORMACE PRO TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍKY

Rodičovský příspěvek (300,-/žák) vybraný za celou třídu vkládá třídní důvěrník na účet OPS. Prosíme vkládat celou částku najednou! 

Číslo účtu :         35331061/0100

Variabilní symbol - dle třídy:  např. 3A – 31, 3B – 32, 4A – 41, 5A – 51…..

Schůze zástupců tříd se koná vždy v termínu třídních schůzek ve školním roce ve školní knihovně od 17:30.

Kontakt na OPS: Ing. Marek Torkoniak  mobil: 773266016       mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Přehled hospodaření OPS Pod Marjánkou za školní rok 2015/2016
 

Všechny dary OPS jsou uvedeny v rubrice Sponzorské dary.

 

 

Kalendář

  • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
  • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
  • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář