gb   fr   es   de

Učební plán

  Vzdělávací oblasti

 Vzdělávací obory/názvy

  předmětů

1. stupeň 2. stupeň
1. r. 2. r. 3.r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Časová dotace
  Jazyk a jazyková
  komunikace
  Český jazyk
  a literatura
8 8 8 7 7 4 4 4 4
  Anglický jazyk 2 2 3 4 4 4 4 3 3
  2. cizí jazyk - - - - 1 3 4 4 4
  Matematika a její aplikace   Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4
  Informační a komunikační technologie - - 1 - - 1 - - -
  Člověk a svět 1 2 2 4 3 - - - -
  Člověk a společnost   Dějepis - - - - - 1 2 2 2
  Výchova
  k občanství
- - - - - 1 1 1 1
  Člověk a příroda   Fyzika - - - - - - 2 2 2
  Chemie - - - - - - - 2 2
  Přírodopis - - - - - 2 1 2 1
  Zeměpis - - - - - 2 1 1 2
  Umění a kultura   Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
  Člověk a zdraví   Výchova ke zdraví - - - - - 1 1 1 1
    Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Člověk a svět práce  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 - 1 1 1

 Volitelné předměty

 Konverzace v anglickém jazyce

    - - - - - 1 1
 Příprava na PET    

 Nepovinné předměty

 Konverzace v anglickém jazyce     - - 1 1 - - -
 Celková časová dotace 20 22 24 26 26+1 28+1 30 32 32

Výsledky přijetí na SŠ

Umístění našich žáků v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia pro školní rok 2016/2017

 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

              

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřízená krajem

18

13

soukromá gymnázia

3

                     1

církevní gymnázia

0

0

celkem

21

14

 

 

b) na SŠ z devátých ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

stř. odb. učiliště

   celkem

28

15

0

1

3

0

47

 

 

V tomto školním roce bylo přijímací řízení pro naše žáky opět úspěšné. Všichni byli přijati ke studiu na střední škole, o kterou měli zájem. Již tradičně byla většina žáků přijata ke studiu na gymnáziích, celkem 60 %. Celkový počet přijatých žáků do víceletých gymnázií je stabilní.

 

Všem absolventům blahopřejeme ke splněnému snu a přejeme šťastný start v nové škole.

Členové školské rady

Za zřizovatele MČ Praha 6:

Mgr. Ondřej Kolář

tel.: 220189150 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jiří Růžička

tel.: 233352593 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jan Čejka

tel.: 220 513 176 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kateřina Štanclová

tel.: 220 513 176 email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Za zákonné zástupce:

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, PhD.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jindřiška Naušová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Organizace školního roku 2017/2018

První pololetí

 • pondělí 4. září 2017      - zahájení školního roku

 • 4. 9. 2017 - (11:00)       - pedagogická rada

 • 4. 9. 2017 (9:30)           - zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 11. 9. - 13. 9. 2017       - zážitková Odyssea 6. C

 • 11. 9. 2017                   - slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře

 • 11. 9 2017 (18:00)        - zahajovací třídní schůzka  - 2. - 9. třídy 

 • 13 9. - 15. 9. 2017        - zážitková Odyssea 6. B

 • 18. 9. - 20. 9. 2017       - zážitková Odyssea 6. C

 • 27. 9. 2017                   - Evropský den jazyků  

 • 1. - 6. 10. 2017             - studijní pobyt Anglie I

 • 8. - 13. 10. 2017           - studijní pobyt Anglie II

 • 26. - 27. 10. 2017         - podzimní prázdniny

 • 15. 11. 2017                 - 1. klasifikační pedagogická rada

 • 20. 11. 2017 (18:00)     - třídní schůzky

 • 5. 12. 2017                   - možná přijde do školy Mikuláš

 • 14. 12. 2017                 - Den otevřených dveří (8:00 – 17:00)

 • 18. 12. 2017                 - konzultační den (17:00 - 19:00)

 • 23. 12. 2017- 2. 1. 2018 - vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)  

 • 19. 1. 2018                   - uzavření klasifikace za 1. pololetí  

 • 24. 1. 2018                   - 2. klasifikační pedagogická rada

 • 31. 1. 2018                   - ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení

 • 2. 2. 2018                    - pololetní prázdniny

 

Druhé pololetí

 • 12. - 18. 2. 2018           - jarní prázdniny

 • 14. 3. 2018                   Den otevřených dveří (8:00 – 16:00)

 • 29. a 30. 3. 2018          - velikonoční prázdniny (2. 4. Velikonoční pondělí)

 • 10. -11. 4. 2018            - zápis do 1. ročníku (13:00 - 18:00)

 • 18. 4. 2018                   - 3. klasifikační pedagogická rada

 • 23. 4. 2018 (18:00)       - třídní schůzky 

 • 28. 5. 2018                   - konzultační den (17:00 - 19:00)

 • 21. 5. - 8. 6. 2018         - Zahradní piknik

 • 4. - 8. 6. 2018              - obhajoby absolventských prací

 • 15. 6. 2018                   - uzavření klasifikace za 2. pololetí

 • 18. 6. 2018                   - Sportovní den 1. stupně

 • 19. 6. 2018                   - Sportovní den 2. stupně

 • 20. 6. 2018                   - 4. klasifikační pedagogická rada

 • 28. 6. 2018                   - slavnostní stužkování žáků 9. ročníku

 • 29. 6. 2018                   - ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení

 • 30. 6. – 2. 9. 2018        - hlavní prázdniny

 • pondělí 3. září 2018 - zahájení školního roku 2018/2019

 

Kalendář

 • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
 • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
 • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář