gb   fr   es   de

Metodik prevence

Na naší škole pracují 2 metodičky prevence:

  • Irena Štěpánová se zabývá prevencí na prvním stupni,

  • Markéta Humlová na druhém stupni.

Metodičky velice úzce spolupracují s obvodní metodičkou, s obvodní koordinátorkou primární prevence, s vedením školy, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Nezbytná je ovšem i spolupráce s třídními učiteli případně dalšími pedagogy školy.

Obě metodičky zpracovávají preventivní program školy a organizují projekty zaměřené na prevenci negativních jevů.

Napomáhají řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučují další odborná pracoviště.

Zajišťují informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem s problémy se závislostmi nebo s jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář