gb   fr   es   de

Prev-Centrum

Škola již řadu let spolupracuje s Prev-Centrem v Praze 6 (Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6, Břevnov) www.prevcentrum.cz.

Tato organizace sociálních služeb nabízí mimo jiné i programy prevence pro školy. Dříve jsme využívali pouze programy pro 2. stupeň, ale od roku 2016 probíhají programy i na 1. stupni pro 3. až 5. ročník.
Jedná se o programy a odborné služby v oblasti primární prevence rizikového chování, řešení špatných vztahů mezi spolužáky.

Programy probíhají vždy ve 2 – 3 hodinových blocích. V nabídce je i vzdělávání pro učitele nebo pomoc rodičům při podezření např. na záškoláctví, návykové látky, šikanu či kyberšikanu.

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář