Organizace socializačních aktivit žáků 6., 7. a 8. ročníku od 8. 6. 2020

Organizace vychází z usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Socializační aktivity budou uskutečňovány formou třídnických hodin podle stanoveného rozvrhu jednotlivých skupin žáků, do kterých budou na základě rozhodnutí vedení školy rozděleni. Maximální počet ve skupině je 15 žáků. Po celou dobu aktivit budou žáci setrvávat pouze v dané skupině. Každá skupina se bude pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy, které jí budou určeny. Volný pohyb po všech prostorách školy nebude možný. Aktivity budou organizovány v dopoledním bloku.

  1. Příchod do školy.

Žáci dané skupiny budou přesně ve stanovený čas vyčkávat na příchod třídního učitele nebo jiného pověřeného pedagogického pracovníka na stanoveném místě. Musí mít nasazené roušky. Hned při vstupu do školy si žák očistí ruce dezinfekčním prostředkem.

  1. Pobyt v prostorách školy.

Žáci s pedagogickým pracovníkem odejdou do šatny a po nutných úkonech odejdou společně do učebny. Všichni žáci se musí přezouvat. Při příchodu do učebny si každý umyje ruce horkou vodou a znovu použije dezinfekční prostředek.

Po použití WC a před případným požitím jídla (vlastní přinesená svačina) si vždy umyje ruce s použitím mýdla. Všechna mýdla ve škole jsou ve všech prostorách s dezinfekčním účinkem, škola rovněž zajistila prostředky na dezinfekci rukou, které budou k dispozici v učebnách a ve vestibulu školy. Ve všech prostorách školy jsou žákům k dispozici jednorázové papírové ručníky. Ve společných prostorách školy, tedy v šatně, na chodbách, schodištích, toaletách a ve školní jídelně, se žák bude pohybovat pouze v doprovodu pedagogického pracovníka, musí dodržovat rozestupy vždy 2 metry a mít po celou dobu nasazenou roušku. Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby se jednotlivé skupiny během pobytu ve škole nesetkávaly.

Žák musí mít na jeden den minimálně dvě roušky a vlastní sáček na odkládání již použité roušky. Jednorázové použité roušky může žák odkládat zabalené v sáčku do odpadkového koše ve třídě, ostatní typy roušek si odnáší domů. Při aktivitách rozhodne daný pedagogický pracovník, zda bude možné roušky odložit.

Každý žák bude sedět po celou dobu docházky do školy ve stejné lavici a vždy sám. V případě realizace práce ve dvojici nebo ve skupině, musí mít všichni žáci nasazenou roušku.

Školní stravování.

Odběr obědů se řídí obecně platnými pravidly školního stravování, tedy i případné odhlašování. Do prostoru jídelny přichází žáci v doprovodu pedagogického pracovníka. Aktovky si žák ukládá po dobu oběda na stanovené místo ve školní jídelně.

Žáci se sami mohou přihlásit ke stravování vedoucí školní jídelny p. Popelkové pouze na den, kdy mají ve škole stanovené. Přihlášení je nutné realizovat nejpozději ve čtvrtek 4. 6. 2020. K přihlašování žák může využit několik možností, které jsou uvedeny a popsány na webových stránkách naší školy v sekci školní jídelna. Dále budou postupovat podle běžných pravidel včetně případného odhlašování.

Připravován bude pouze jeden chod jídla. Je bezpodmínečně nutné mít čip, bez něj nebude oběd vydán, nebude možné uplatňovat dohody s vedoucí jídelny nebo lístečky k odběru oběda apod. Před vstupem do školní jídelny si žák musí umýt ruce horkou vodou a mýdlem. Žák musí mít nasazenu roušku, tu odloží pouze při vlastním stravování. Všechny pokrmy, nápoj včetně příborů a jednorázových ubrousků obdrží žák od kuchařek u výdejního pultu.

Při stravování jsou dodržovány rozestupy u stolů. Po ukončení stravování si žák nasadí roušku a odnese svůj tác do výdejního okna. Na svém místě u stolu pak čeká na společný odchod do šatny.

 Čestné prohlášení najdete ZDE

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář