Organizace vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Organizace vychází z usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Vzdělávací aktivity budou uskutečňovány podle stanoveného rozvrhu jednotlivých skupin žáků, do kterých budou na základě rozhodnutí vedení školy rozděleni. V každé skupině bude přesně stanovený počet žáků a bude jmenovitě určený. Přiřazení žáků do skupin je neměnné. Maximální počet je 15 žáků.

Po celou dobu vzdělávacích aktivit budou žáci setrvávat pouze v dané skupině. Každá skupina se bude pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy, které jí budou určeny. Volný pohyb po všech prostorách školy nebude možný.

Vzdělávací aktivity budou organizovány v dopoledních blocích s 30 minutovou přestávkou, kterou budou žáci v případě příznivých podmínek trávit na školním hřišti. Odpolední část aktivit budou žáci v případě příznivých podmínek také trávit na školním hřišti.

  1. Příchod do školy.

Žáci dané skupiny budou přesně ve stanovený čas vyčkávat na příchod určeného pedagogického pracovníka na stanoveném místě.

Musí mít nasazené roušky.

Při čekání musí dodržovat rozestupy 2 metry.

Hned při vstupu do školy si žák očistí ruce dezinfekčním prostředkem.

Ranní družina není organizována.

  1. Pobyt v prostorách školy.

Žáci s pedagogickým pracovníkem odejdou do šatny a po nutných úkonech odejdou společně do učebny. Všichni žáci se musí přezouvat. Při příchodu do učebny si každý umyje ruce horkou vodou a znovu použije dezinfekční prostředek.

Po použití WC a před případným požitím jídla (vlastní přinesená svačina) si vždy umyje ruce s použitím mýdla. Všechna mýdla ve škole jsou ve všech prostorách s dezinfekčním účinkem, škola rovněž zajistila prostředky na dezinfekci rukou, které budou k dispozici v učebnách a ve vestibulu školy.

Ve všech prostorách školy jsou žákům k dispozici jednorázové papírové ručníky. Ve společných prostorách školy, tedy v šatně, na chodbách, schodištích, toaletách a ve školní jídelně, se žák bude pohybovat pouze v doprovodu pedagogického pracovníka, musí dodržovat rozestupy vždy 2 metry a mít po celou dobu nasazenou roušku.

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby se jednotlivé skupiny během pobytu ve škole nesetkávaly.

Žák musí mít na jeden den minimálně dvě roušky a vlastní sáček na odkládání již použité roušky. Jednorázové použité roušky může žák odkládat zabalené v sáčku do odpadkového koše ve třídě, ostatní typy roušek si odnáší domů.

Při vyučování rozhodne daný pedagogický pracovník, zda bude možné roušky odložit. Každý žák bude sedět po celou dobu docházky do školy ve stejné lavici a vždy sám. V případě realizace práce ve dvojici nebo ve skupině, musí mít všichni žáci nasazenou roušku.

Tatáž pravidla platí i pro odpolední aktivity. Ty jsou ukončeny v 16.00 hodin. Žáky je možno vyzvedávat i v průběhu těchto aktivit. Vyzvedávání žáků budou organizovat vrátní.

Školní stravování.

Odběr obědů se řídí obecně platnými pravidly školního stravování, tedy i případné odhlašování.

Do prostoru jídelny přichází žáci v doprovodu pedagogického pracovníka. Aktovky si žák ukládá po dobu oběda na stanovené místo ve školní jídelně.

Žáci, kteří se třídnímu učiteli přihlásili ke stravování, budou na pondělí 25. 5. 2020 přihlášeni vedoucí školní jídelny. Dále budou postupovat podle běžných pravidel včetně případného odhlašování.

Připravován bude pouze jeden chod jídla. Je bezpodmínečně nutné mít čip, bez něj nebude oběd vydán, nebude možné uplatňovat dohody s vedoucí jídelny nebo lístečky k odběru oběda apod.

Před vstupem do školní jídelny si žák musí umýt ruce horkou vodou a mýdlem.

Žák musí mít nasazenu roušku, tu odloží pouze při vlastním stravování.

Všechny pokrmy, nápoj včetně příborů a jednorázových ubrousků obdrží žák od kuchařek u výdejního pultu. Při stravování jsou dodržovány rozestupy u stolů.

Po ukončení stravování si žák nasadí roušku a odnese svůj tác do výdejního okna.

Na svém místě u stolu pak čeká na společný odchod do šatny nebo na odpolední aktivity s doprovodem.

Čestné prohlášení najdete ZDE

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář