Výsledky přijímání žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2020/21

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů (novela platná k 1. 1. 2012) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzděláván, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním kódem na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je tomu tak na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.  

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 15. května 2020
Termín sejmutí výsledků:                        29. května 2020

V Praze 15. května 2020


Marcela Zavadilová - ředitelka školy

Seznam přijatých dětí doprvního ročníku 2020/2021 najdete ZDE.

 

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář